Stavební firma

VALZIM - stavby domů na klíč s.r.o. náměstí 14. října 1307/2 150 00, Praha - Smíchov tel: 773 657 492 e-mail: stavbydomunaklic@gmail.com
Valzim - stavby domů na klíč s.r.o.Valzim - stavby domů na klíč s.r.o.Valzim - stavby domů na klíč s.r.o.Valzim - stavby domů na klíč s.r.o.Valzim - stavby domů na klíč s.r.o.Valzim - stavby domů na klíč s.r.o.Valzim - stavby domů na klíč s.r.o.Valzim - stavby domů na klíč s.r.o.Valzim - stavby domů na klíč s.r.o.Valzim - stavby domů na klíč s.r.o.Valzim - stavby domů na klíč s.r.o.Valzim - stavby domů na klíč s.r.o.Valzim - stavby domů na klíč s.r.o.Valzim - stavby domů na klíč s.r.o.Valzim - stavby domů na klíč s.r.o.Valzim - stavby domů na klíč s.r.o.

Nulové domy

Domy s téměř nulovou spotřebou energie (dále jen „nulové domy“) se v závazných dokumentech poprvé objevily v roce 2010 při schválení směrnice Evropského parlamentu a rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. Někdy bývá tato směrnice označována jako EPBD II (Energy Performance Building Directive II – druhá v pořadí).

Jednalo se o obrovský skok vpřed, protože podle tohoto dokumentu mají být nejpozději od roku 2020 všechny nové budovy s téměř nulovou spotřebou energie! O nulových domech se mnoho psalo, diskutovalo a řada jich existuje již dnes. Ale aby všechny nové domy byly nulové a bylo v závazném dokumentu, to byla naprostá novinka.

Uvedená směrnice ukládá členským státům EU převést její požadavky do prostředí jednotlivých členských států a zapracovat je do vlastních zákonů. V ČR byly požadavky směrnice EPBD II začleněny do zákona 318/2012 (novely zákona 406/2000) o hospodaření energií a do novely vyhlášky 148/2007 o energetické náročnosti budov.

Co je nulový dům?

V zákoně je nazýván jako „dům s téměř nulovou spotřebou energie“, zkráceně můžeme říkat „nulový dům“. Jedná se v podstatě o pasivní dům, jehož spotřeba energie je kryta v maximální možné míře z obnovitelných zdrojů. Základem je tedy navrhnout a postavit dům tak, aby měl co nejnižší spotřebu energie, a tuto spotřebu pak krýt v z obnovitelných zdrojů, co nejvíce je to možné.

Jsme připraveni !!!

Ve společnosti VALZIM – stavby domů na klíč s.r.o. tuto směrnici dlouhodobě sledujeme a již nyní jsme připraveni k výstavbě domů, které splňují přísná kritéria „nulových domů“.

Shlédněte úplné znění směrnice Evropského parlamentu a rady 2010/31/EU(EPBD II)