Stavební firma

VALZIM - stavby domů na klíč s.r.o. náměstí 14. října 1307/2 150 00, Praha - Smíchov tel: 773 657 492 e-mail: stavbydomunaklic@gmail.com
Valzim - stavby domů na klíč s.r.o.Valzim - stavby domů na klíč s.r.o.Valzim - stavby domů na klíč s.r.o.Valzim - stavby domů na klíč s.r.o.Valzim - stavby domů na klíč s.r.o.Valzim - stavby domů na klíč s.r.o.Valzim - stavby domů na klíč s.r.o.Valzim - stavby domů na klíč s.r.o.Valzim - stavby domů na klíč s.r.o.Valzim - stavby domů na klíč s.r.o.Valzim - stavby domů na klíč s.r.o.Valzim - stavby domů na klíč s.r.o.Valzim - stavby domů na klíč s.r.o.Valzim - stavby domů na klíč s.r.o.Valzim - stavby domů na klíč s.r.o.Valzim - stavby domů na klíč s.r.o.

Certifikace výstavby

Tato služba pomáhá realizační firmě eliminovat rizika poruch na dokončeném objektu a prokázat kupujícím nemovitostí svou kvalitní práci. Pro kupujícího domu je certifikace výstavby, včetně výstupního protokolu, zárukou toho, že objekt byl při výstavbě průběžně kontrolován nezávislým odborníkem.

Standardní fáze kontroly výstavby

Výstupy Certifikace výstavby Nemopas:

V rámci každé kontroly jsou kontrolovány příslušná rizika vad. Objednateli služby je po každé kontrole vystaven průběžný protokol
Po poslední kontrole je vystaven finální certifikát objektu – Průkaz nemovitosti.
V případě provádění kontrolních měření jsou vystaveny protokoly ze zkoušek.

Více než 20-letá zkušenost s vadami a poruchami staveb – spolehněte se na kvalifikovaný tým inspektorů nemovitostí

Inspektoři NEMOPAS

Nemopas zajištuje tým přes 80 odborníků, inspektorů nemovitostí, Znaleckého ústavu DEKPROJEKT s více než 20 letou tradicí v průzkumu staveb, odhalování jejich poruch a navrhování sanací. Odhalování vad a řešení problémů budov je pro nás zároveň koníčkem, a proto se angažujeme v řadě dobrovolných nehonorovaných aktivitách, které kultivují technické povědomí a pozdvihují celý náš obor.

Veškeré fungování naší společnosti je založeno na principech absolutní nestrannosti, celoživotního vzdělávání a zvyšování odbornosti. Naším základním mottem je spolehlivost a odpovědnost.

Jsme držitelé státních akreditací: Znalecký ústav, Centrum technické normalizace a Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1565. Navíc jsme Poradenské informační středisko jmenované Státním fondem rozvoje bydlení.

Asociace inspektorů nemovitostí AIN

Nemopas je zakládajícím členem Asociace inspektorů nemovitostí (AIN). AIN sdružuje odborníky, kteří inspekce nemovitosti vykonávají – tedy inspektory nemovitostí. U každého svého člena asociace garantuje, že poskytuje služby na takové odborné i etické úrovni, jaké jsou na obor a jeho metodiku kladeny. Úroveň znalostí inspektorů nemovitostí jsou objektivně posuzovány na půdě AIN podle vlastních interních procedur.

Profily inspektorů nemovitostí

Znalci

Energetičtí auditoři

A další autorizovaní inženýři a technici…